fbpx

Telefon Telefon : 62 41 50 00
24-timers vakttelefon

post@evetas.no

Day

juni 2, 2020

Flåttbitt på hund og katt??

Flått er en parasitt som lever av blod fra pattedyr, reptiler og fugler. Den trives best i svale, fuktige omgivelser, slik som i høyt gress eller områder med tett vegetasjon, og er fremtredende om våren, sommeren og høsten. Flåtten er det vi kaller en bærer av ulike infeksjoner,...
Les mer...