fbpx

Telefon Telefon : 62 41 50 00
24-timers vakttelefon

post@evetas.no

Category

Forsikring

Du bør forsikre dine kjæledyr.

Du bør forsikre dine kjæledyr. Ved skade og sykdom kan veterinærutgiftene ofte bli høye. For mange kan det derfor være betryggende å ha en forsikring som dekker deler av utgiftene ved sykdom, ulykke eller død. En god forsikring vil ofte gjøre at du har mulighet til å hjelp...
Les mer...