fbpx

Telefon Telefon : 62 41 50 00
24-timers vakttelefon

post@evetas.no

Kattekampanje.

Fra 16.mars til 17.april 2020  vil det være kampanje på kastrering (sterilisering) av han- og hunkatt. Hvis katten din ikke er ID-merket og vaksinert, anbefaler vi at du også gjør dette. Du sparer mest ved å avtale å inkludere ID-merking og vaksinering.

Mange gode grunner til å kastrere/sterilisere pus.

Ved kjønnsmoden alder bør alle katter kastreres/steriliseres/ID merkes.

Katter har ikke fullt utviklet stedsans før de er nærmere året, og de kan bli kjønnsmodne helt ned i 4 mnd. alder.  Det er lurt å vente med å slippe ut pus til den er kastrert/sterilisert og nærmer seg et års alder.

Hvorfor kastrere hankatten din?

 • Kastrering minsker kattens risiko for å bli smittet med FIV (kattens immunsviktvirus eller såkalt katteaids).
 • Kastrerte katter hevder mindre revir enn fertile katter og risikoen for revirkamper og kamper i forbindelse med brunst og paring reduseres.
 • Kastrering reduserer revirtrangen og dermed reduseres risikoen for at katten kommer bort fra hjemmet sitt.
 • Kastrerte katter lukter ikke like sterkt som ukastrerte katter.
 • Kastrerte katter blir som oftest mer kosete.
 • Du blir venner med naboen igjen.. (hannkatter skvetter helst hos naboen enn hjemme hos seg selv – og det lukter som kjent ikke godt).
 • Både du og naboen får sove gjennom hele natten; både slosskamper og paringsaktivitet kan forårsake høylydte forstyrrelser i nattesøvnen.
 • Din katt er ikke medskyldig i at enda flere uønskede kattunger fødes.

Hvorfor kastrere (også kalt sterilisere) hunkatten din?

 • Du slipper å få uønskede kattunger som du sannsynligvis ikke finner gode, nye hjem til. Det fødes allerede alt for mange katter i Norge, mange av dem får aldri et hjem…
 • Du slipper utgifter til å annonsere etter hjem for kattungene.
 • Du slipper å betale for dyrlegen hvis komplikasjoner oppstår under fødsel – dette skjer langt oftere enn du tror..
 • Det er uetisk å måtte avlive kattunger når det er så enkelt å kastrere hunkatten.
 • Du slipper å lure på hva slags hjem kattungene du gav bort fikk. Vi vet at kattunger blir brukt som slangemat, blir hentet av personer som er fradømt retten for å holde dyr på livstid pga. mishandling og grusomme avlivninger – og at kattesamlere elsker kattunger, men kaster dem ut når de blir voksne.
 • Bruk av p-piller til katt er forbundet med alvorlige bivirkninger slik som kreft og livmorbetennelse og mindre alvorlige bivirkninger slik som adferdsendringer. Bruk av p-piller til katt er ikke tilrådelig annet enn i helt spesielle tilfeller med avlskatter inntil de har hatt de kullene de er ment å ha. Deretter bør disse også kastreres.
 • Katten din slipper å bli smittet av den kattens immunsviktvirus (“katteaids”) under paring.
 • Katten blir mindre utsatt for sår og skader som forekommer i forbindelse med paringsaktivitet og revirhevding.
 • Du slipper jamrende hankatter på utsiden av vinduet ditt om natta.
 • Du slipper de aller fleste hankattene som skvetter på døra, på bilen og ting du glemmer å ta inn fra hagen og terassen omgående.
 • Du får en roligere katt, som trives hjemme.

Chipp:

Når katten er i narkose, anbefaler vi deg samtidig og chippe/ID merke dyret. Det er en billig forsikring om dyret skulle bli borte. Da vil nemlig “finner” enkelt finne deg som eier igjen. Alle veterinærer, og vi i Dyrebeskyttelsen har chipp leser. Les mer om ID-merking påwww.dyreidentitet.no

80 % av alle kattene som Dyrebeskyttelsen tar hånd om hadde et hjem som de rotet seg vekk fra. Kun et fåtall ganger klarer vi å finne tilbake til eier. Er katten chipet og har halsbånd, finner vi ALLTID tilbake til eier!!

Ved chipping får katten injisert inn en bitteliten chip som festes under huden i nakken. Ved hjelp av en skanner kan vi lese av navn og adresse på registrert eier påhttp://www.dyreidentitet.no/ , og gjenforene katt og lykkelig eier. For at alle skal kunne se at katten er chippet, vil noen veterinærer tatovere bokstavene “ID” eller M i øret.

Bruk et selvutløsende halsbånd med telefonnummer OG adresse, da er det lett for alle å se at katten bor et sted og HVOR. Det er viktig både å bruke halsbånd og chip, fordi halsbåndet kan falle av, men er kjempeenkelt for alle og sjekke. Selv om chip’en sitter trygt, så kreves ørlite mer innsats for å finne kattens eier.

Det er ikke bare i tilfelle katten roter seg vekk at du må merke katten din. Men tenk så greit den dagen katten din blir utsatt for en ulykke og fraktet til dyrlegen med en skade som trenger behandling. Uten å vite hvem som eier katten, kan dyrlegen ikke gjøre annet enn å avlive den. Er den merket, er det lett å få tak i deg slik at du kan redde vennen din. Skulle katten bli utsatt for en ulykke med døden som følge, vil et halsbånd gjøre det enkelt å få gitt deg beskjed også i en sådan situasjon.

En annen ting som er viktig å huske på (særlig) når man har en utekatt, er at de jevnlig blir kuret mot innvollsorm. Mange katteeiere glemmer å tenke på dette, og dermed blir kattene gående med orm noe som også lett smitter videre både til andre katter og hunder.

Alle hunder? og katter? som har vært i Sverige og skal tilbake over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Revens dvergbendelorm er påvist i Sverige. Den er hittil ikke påvist på det norske fastlandet, men er påvist på Svalbard.

 

Denne bendelormen er ufarlig for hunder, katter og andre rovdyr, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos oss mennesker. Ekinokokkose kan forårsake utvikling av cysteliknende svulster i forskjellige organer, vanligvis i lever og hjerne og kan være dødelig. Mennesker smittes med nærkontakt av smittede dyr. Derfor behandler man ikke rev?, ulv? og andre dyr.

 

Skal man passere grensen fra Sverige til Norge må hunden være 1. identitetsmerket, 2. ha eget pass og 3. være behandlet av veterinær mot revens dvergbendelorm som skal dokumenteres i dyrets kjæledyrpass.

 

Husk også:

 

 • I Sverige kan en hund etterlates maksimum 3 timer i bil.
 • Innkjøpte legemidler til dyr i utlandet er forbudt å innføre til Norge uten tillatelse fra Statens legemiddelverk.

 

 

 

Alternativer for behandling mot revens dvergbendelorm:

 

 1. Du og kjæledyret ditt kan reise ut av Norge uten behandling, men må behandles før innreise. Dette må gjennomføres hos en veterinær i Sverige helst 24 timer før innreise til Norge (maksimalt 120 timer).
 2. Om du ønsker å behandle dyret i Norge før utreise, må dyret behandles minst to ganger med minst 24 timers mellomrom og maksimalt 28 dagers mellomrom. Men man må alltid gi en behandling hos veterinær etter siste utenlandstur hvis du ikke ønsker å fortsette med behandlingen etter disse 28 dagene.
 3. Behandlingsopplegg for dere som har hytte, feriehus eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med ditt kjæledyr. Vil behandling med 28 dagers intervall være aktuelt. Hvis du velger å behandle dyret ditt minst hver 28. dag – kan dyret passere frem og tilbake over grensen uten problemer. Men man må alltid gi en behandling hos veterinær etter siste utenlandstur hvis du ikke ønsker å fortsette med behandling innen hver 28. dag).

 

 

 

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg med behandling og hvilket alternativ som passer best for ditt deg og ditt dyr.

 

God tur!

 

For mer utfyllende informasjon, se Mattilsynet -Klikk her-

Flått er en parasitt som lever av blod fra pattedyr, reptiler og fugler. Den trives best i svale, fuktige omgivelser, slik som i høyt gress eller områder med tett vegetasjon, og er fremtredende om våren, sommeren og høsten. Flåtten er det vi kaller en bærer av ulike infeksjoner, som kan gjøre seg gjeldende hos både dyr og mennesker ved at den overfører smittestoffer fra ett dyr til et annet.

Hvordan hindre flåttbitt?

For å forhindre flåttbitt er det viktig å holde pelsen til kjæledyret ren. Flåtten vandrer rundt i pelsen før den bestemmer seg for hvor den ønsker å feste seg, og derfor er det lurt å børste eller gre pelsen etter hver tur for å redusere risikoen for at flåtten rekker å finne et slikt sted.   

Hva gjør du som eier hvis dyret ditt har blitt bitt av flått?

 • Hvis du oppdager flått på dyret ditt bør den fjernes så raskt som mulig. Risikoen for at dyret blir smittet av diverse sykdommer reduseres hvis flåtten blir fjernet raskt.
 • Bruk gjerne en flåttfjerner eller en pinsett.
 • Fest redskapen så nær huden som mulig, roter flåtten rundt, og forsøk å dra hele flåtten ut.
 • Vask gjerne bittsåret med desinfeksjonsmiddel eller natriumklorid etter fjerning. Det oppstår ofte inflammasjon i områdene rundt bittsåret etter at flåtten er fjernet. Dette kan bli rødt og forårsake kløe, men er ikke farlig.

Forebyggende behandling der det er mye flått.

Det er også mulig å iverksette forebyggende tiltak mot flåttbitt. Hos oss opererer vi med preparater med dokumentert effekt mot flått, som enten frastøter flåtten fullstendig eller dreper den i det den fester seg, og vi hjelper deg gjerne med å velge det som er best for deg og ditt dyr. De forskjellige preparatene har ulik varighet, og varer alt fra én til tre måneder.

Flåttpreparater kan forårsake bivirkninger som kløe, håravfall og rødhet, og i svært sjeldne tilfeller slapphet eller neurologiske symptomer. Hvis dyret viser tegn til bivirkninger, så bør enten flåtthalsbåndet fjernes eller dyret vaskes grundig, avhengig av hvilket preparat som er benyttet. Veterinær bør kontaktes dersom bivirkningene vedvarer, eller hvis preparatet forårsaker neurologiske symptomer. Vær obs på at noen av flåttpreparatene for hunder er svært giftige for katter og andre dyr.

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg med flåttfjerning eller hvilken forebyggende behandling som passer best for ditt dyr.

Giften som produseres av huggormen kan forårsake ødeleggelse av blodkarene hos hunder og katter, som igjen kan føre til nedsatt blodtilførsel til kroppsvevene. Dette kalles for sirkulatorisk sjokk eller sirkulasjonssvikt. Ubehandlet sirkulasjonssvikt kan føre til organsvikt og i verste fall død. Huggormbitt kan også forårsake senskader som nyre– og leversvikt, anemi (blodmangel) og skader på hjertemuskelen.

Hunder blir som oftest bitt i hoderegionen, særlig på og rundt snuten, men de kan også bli bitt i labbene. Katter blir som oftest bitt i labbene.

Vanlige symptomer ved huggormbitt:

 • Hevelse ved og/eller rundt bittområdet
 • Viser tegn på smerte
 • Slapp og nedstemt
 • Oppkast og diaré

Hva gjør du som eier hvis dyret ditt har blitt bitt av huggorm?

 • Hold dyret mest mulig i ro, spesielt hvis du mistenker bitt i labben. Muskelaktivitet og høyt tempo øker spredningen av gift i kroppen, så all bevegelse bør foregå i rolig tempo. Hvis mulig kan du gjerne bære dyret. Unngå å ta på eller i områdene rundt bittstedet, da dette gjør forferdelig vondt og øker sjansen for giftspredning.
 • Ta kontakt med nærmeste veterinær! Ikke «se det an». Selv om hunden kan virke upåvirket er prognosen verre dersom man venter med å få behandling.
 • Nummeret til vår døgnåpne veterinærvakt er: 62 41 50 00.

Hva gjør vi som veterinærer ved huggormbitt?

Vi vil se etter symptomer og vurdere ditt dyrs generelle helsetilstand. Som oftest blir det gitt smertestillende medisiner, intravenøs væskebehandling og eventuelt et antiserum mot giften. I mange tilfeller må dyret være på klinikken for observasjon og væskebehandling i en kortere periode. Når dyret er skrevet ut bør det få hvile i 10-14 dager. Vi ønsker gjerne at du som eier tar med deg dyret tilbake til klinikken etter to uker for kontroll, hvor vi tar blodprøver og eventuelt urinprøve for å se om det har oppstått senskader på indre organer.  

Mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken holder vi åpent fra 09:00-14:00. Fra og med Skjærtorsdag til og med 2.påskedag er klinikken stengt. Klinikkens telefon vil være tilkoblet en vakthavende veterinær utenom åpningstidene.

Parasittene sprer seg i Europa. Årsaken kan være at folk reiser mye med dyr, i tillegg til kort vinter og lengre sommer. Fukt og varme bedrer forholdene for smittebærere, sier parasittolog Inger Sofie Hamnes ved Veterinærinstituttet.

Noen sykdommer kan smitte fra dyr til mennesker.

Det har ført til at Mattilsynet har innskjerpet reglene for reiser med dyr fra 1. januar i år.

PUBLISERT: 28.JUN.2017 / AFTENPOSTEN.NO

Les saken her:

https://www.aftenposten.no/osloby/Parasittene-sprer-seg-i-Europa-Noen-sykdommer-kan-smitte-fra-dyr-til-mennesker-623302b.html

Visste du at en dyrepleier har enten 2-eller 3-årig utdannelse, og at man må ta bachelorgrad i dyrepleie for å kalle seg autorisert dyrepleier ?

dyrepleierelverumveterinærløtendyrlegehedmarkdyrlege

 

 

Royal Canin er leverandør av høykvalitets hunde- og kattefôr.

Skreddersydd ernæring til hunder og katter. Et bredt sortiment tilpasset dyrets størrelse, alder,livsstil,rase og fysiologiske tilstand. Sunn ernæring gir langvarig helsefordeler for hunder og katter og er et grunnprinsipp som inngår i alle deres fôrserier. Vi fører i hovedsak dietter som benyttes ved utredning og behandling av sykdom, men har også enktelte typer vedlikeholdsfôr til hund og katt.

Hill´s fôr finnes også til både hund og kattE-vet-Hills diet

Science Plan: Et balansert fôr for helse og velvære, uansett størrelse eller stadie i livet. Prescription: Fôr for spesifikke sykdomstilstander (OBS! Bør kun gis etter direkte råd fra veterinær). Nature´s Best: Et balansert fôr laget av førsteklasses og naturlige ingredienser

Vi fører i hovedsak dietter som brukes i forbindelse med behandling av ulike sykdomstilstander.

Provit  – norskprodusert hundemat

Provit er fôr laget av norske råvarer. Vi har frosset, frysetørret og hermetisk (våt) mat. Fôret kan brukes som eneste fôr eller som tilsetning til tøffôr om ønskelig.

.

Du bør forsikre dine kjæledyr.dyrelegeelverumveterinærhedmark

Ved skade og sykdom kan veterinærutgiftene ofte bli høye. For mange kan det derfor være betryggende å ha en forsikring som dekker deler av utgiftene ved sykdom, ulykke eller død. En god forsikring vil ofte gjøre at du har mulighet til å hjelpe kjæledyret ditt uansett hvilken behandling det måtte trenge.

Du  må selv sette deg inn i hva slags forsikring du vil ha til din hund eller katt. Hvis du har en spesial­trent hund anbefaler vi deg f.eks å forsikre hundens bruks­egenskaper, noen selskaper har såkalt avlsforsikring og noen har flokkforsikring for deg som har flere dyr. Det er viktig å sette seg inn i hva de ulike typene forsikringer dekker.

Forsikringsselskaper

Vi har i Norge flere leverandører av dyreforsikring. Noen krever at du har andre forsikringer tilknyttet selskapet, men noen har også spesialisert seg på dyreforsikring. Betingelser varier fra selskap til selskap. Vi anbefaler at du undersøker nøye hvilket selskap som vil passe deg og ditt dyr best. Når du tegner en forsikring er det viktig at du leser vilkårene nøye før du undertegner. Noen forsikringer kan ha unntak for enkelte sykdommer på visse raser for eksempel. Forsikringspremier beregnes individuelt og kan variere mye mellom forsikringsselskapene. Det kan derfor være mye å spare på å sjekke priser hos flere forsikringsselskaper.

Hvorfor forsikre?

Det offentlige helsevesenet i Norge er i stor grad finansiert av offentlige midler (skattepenger) og utgiftene til å gå til lege/sykehus merkes ikke av den enkelte pasient. Slik er det ikke på veterinærsiden. Veterinærer er private aktører og utgiftene til behandling av dine kjæledyr dekkes fullt og helt av det det koster å gå til veterinæren. I vår tid er det høye forventninger til både utstyr og kompetanse på veterinærsiden for at dyrene skal få den beste behandlingen som overhodet er mulig. Vi ønsker at dyrene skal få like god behandling som mennesker som kommer på sykehus. Dette koster.

De aller fleste forsikrer både hus, hjem bil og barn, samt seg selv, så hvorfor skulle det ikke være den mest naturlige ting i verden å forsikre familiens kjæledyr? Dyrene er våre beste venner og fullverdige familiemedlemmer og for mange er de faktisk også en livsledsager som betyr mye.

Kan bli dyrt

Å eie et kjæledyr skal ikke være noen økonomisk utfordring. I følge Dyrevernloven og kjæledyrforskriften er vi økonomisk ansvarlige for kjæledyrene våre. Hvis sykdom og skader skulle inntreffe kan uforutsette utgifter likevel merkes på lommeboken. Utgifter i titusen-kronersklassen er ikke uvanlig. Har du en dyreforsikring vil dette kunne være en økonomisk trygghet.

Alternativet som dyreleger dessverre opplever er at dyreeier må avlive hunden eller katten sin på grunn av at de ikke har mulighet til å betale utgiftene til veterinærbehandlingen. Dette er en situasjon ingen har lyst til å komme opp i.

Føre var

Når du skal forsikre ditt kjæledyr er det viktig at du gjør det så tidlig som mulig og i hvert fall før det blir sykt. Unge som gamle dyr kan oppleve både skade og sykdom, og det vil være for sent å kjøpe forsikring hvis dyret allerede har kommet inn for å få en diagnose. Svært mange uhell skjer med valper når de kommer til sine nye eiere. Da er det fint om valpen allerede er forsikret gjennom oppdretterens avtale. Overraskende mange veterinærer opplever også at eierne av kjæledyrene avslutter forsikringen når dyrene blir rundt 6-8 år, og argumentet som da brukes er at forsikringen aldri har vært i bruk og at de heller kan spare pengene. Tenker man seg om er dette noe paradoksalt ettersom det er akkurat med dyr som med mennesker – mange sykdomsproblemer er mer vanlige etterhvert som en blir eldre.

Det finnes flere aktører på nettet som selger dyreforsikringer og med et lite søk vil du kunne finne flere gode alternativer. Ta deg gjerne tid til å sammenligne de forskjellige tilbudene og dekningen til forsikringene slik at du ikke betaler for mye.

E-Vet AS på TLF : 62 41 50 00