fbpx
huggorm, huggormbitt

Giften som produseres av huggormen kan forårsake ødeleggelse av blodkarene hos hunder og katter, som igjen kan føre til nedsatt blodtilførsel til kroppsvevene. Dette kalles for sirkulatorisk sjokk eller sirkulasjonssvikt. Ubehandlet sirkulasjonssvikt kan føre til organsvikt og i verste fall død. Huggormbitt kan også forårsake senskader som nyre– og leversvikt, anemi (blodmangel) og skader på hjertemuskelen.

Hunder blir som oftest bitt i hoderegionen, særlig på og rundt snuten, men de kan også bli bitt i labbene. Katter blir som oftest bitt i labbene.

Vanlige symptomer ved huggormbitt:

  • Hevelse ved og/eller rundt bittområdet
  • Viser tegn på smerte
  • Slapp og nedstemt
  • Oppkast og diaré

Hva gjør du som eier hvis dyret ditt har blitt bitt av huggorm?

  • Hold dyret mest mulig i ro, spesielt hvis du mistenker bitt i labben. Muskelaktivitet og høyt tempo øker spredningen av gift i kroppen, så all bevegelse bør foregå i rolig tempo. Hvis mulig kan du gjerne bære dyret. Unngå å ta på eller i områdene rundt bittstedet, da dette gjør forferdelig vondt og øker sjansen for giftspredning.
  • Ta kontakt med nærmeste veterinær! Ikke «se det an». Selv om hunden kan virke upåvirket er prognosen verre dersom man venter med å få behandling.
  • Nummeret til vår døgnåpne veterinærvakt er: 62 41 50 00.

Hva gjør vi som veterinærer ved huggormbitt?

Vi vil se etter symptomer og vurdere ditt dyrs generelle helsetilstand. Som oftest blir det gitt smertestillende medisiner, intravenøs væskebehandling og eventuelt et antiserum mot giften. I mange tilfeller må dyret være på klinikken for observasjon og væskebehandling i en kortere periode. Når dyret er skrevet ut bør det få hvile i 10-14 dager. Vi ønsker gjerne at du som eier tar med deg dyret tilbake til klinikken etter to uker for kontroll, hvor vi tar blodprøver og eventuelt urinprøve for å se om det har oppstått senskader på indre organer.

Har du noen spørsmål eller ønsker du å bestille time? Ta kontakt med oss.
Følg oss på Facebook | Meld deg på vårt nyhetsbrev.