fbpx
Hund i bil, reiser til utlandet

Alle hunder og katter som har vært i Sverige og skal tilbake over grensen til Norge skal være behandlet mot revens dvergbendelorm (Echinococcus multilocularis). Revens dvergbendelorm er påvist i Sverige. Den er hittil ikke påvist på det norske fastlandet, men er påvist på Svalbard.

Denne bendelormen er ufarlig for hunder, katter og andre rovdyr, men kan forårsake svært alvorlig sykdom hos oss mennesker. Ekinokokkose kan forårsake utvikling av cysteliknende svulster i forskjellige organer, vanligvis i lever og hjerne og kan være dødelig. Mennesker smittes med nærkontakt av smittede dyr. Derfor behandler man ikke rev?, ulv? og andre dyr.

Skal man passere grensen fra Sverige til Norge må hunden være 1. identitetsmerket, 2. ha eget pass og 3. være behandlet av veterinær mot revens dvergbendelorm som skal dokumenteres i dyrets kjæledyrpass.

Husk også:

  • I Sverige kan en hund etterlates maksimum 3 timer i bil.
  • Innkjøpte legemidler til dyr i utlandet er forbudt å innføre til Norge uten tillatelse fra Statens legemiddelverk.

Alternativer for behandling mot revens dvergbendelorm:

  1. Du og kjæledyret ditt kan reise ut av Norge uten behandling, men må behandles før innreise. Dette må gjennomføres hos en veterinær i Sverige helst 24 timer før innreise til Norge (maksimalt 120 timer).
  2. Om du ønsker å behandle dyret i Norge før utreise, må dyret behandles minst to ganger med minst 24 timers mellomrom og maksimalt 28 dagers mellomrom. Men man må alltid gi en behandling hos veterinær etter siste utenlandstur hvis du ikke ønsker å fortsette med behandlingen etter disse 28 dagene.
  3. Behandlingsopplegg for dere som har hytte, feriehus eller av andre grunner foretar jevnlige reiser over grensen med ditt kjæledyr. Vil behandling med 28 dagers intervall være aktuelt. Hvis du velger å behandle dyret ditt minst hver 28. dag – kan dyret passere frem og tilbake over grensen uten problemer. Men man må alltid gi en behandling hos veterinær etter siste utenlandstur hvis du ikke ønsker å fortsette med behandling innen hver 28. dag).

Ta gjerne kontakt med oss, så hjelper vi deg med behandling og hvilket alternativ som passer best for ditt deg og ditt dyr.

For mer utfyllende informasjon, se Mattilsynet: Klikk her

God tur!